Vui Sống

Tin tức

Sốc nặng với số tiền bồi thường dành cho hoa hậu Phương Nga nếu được tuyên bố “trắng án”

Loading...

Căn cứ vào Điều 46 và Khoản 2 Điều 47 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2009.

Thiệt hại của hoa hậu Phương Nga trong vụ án được xác định bao gồm phần thu nhập bị mất khi bị tạm giam, thiệt hại về tinh thần và sức khỏe. trong vụ án có thể tạm xác định ít nhất gồm có thiệt hại về thu nhập bị mất và thiệt hại do tổn thất về tinh thần. Căn cứ vào Điều 46 và Khoản 2 Điều 47 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2009.

Loading...
loading...

Loading...

Tóm lại:

Đối chiếu với vụ án, Phương Nga bị tạm giữ (sau đó chuyển sang tạm giam) bắt đầu từ ngày 19/3/2015.

Trường hợp này chúng ta áp dụng các mức lương cơ sở các năm 2015, 2016, 2017, tạm tính đến ngày 30/6/2017 thì số tiền bồi thường thiệt hại do tổn thất về tinh thần mà Phương Nga có thể nhận được là:

43 x 1.150.000 + 792 x 1.210.000 =1.007.770.000 đồng (Một tỷ không trăm lẻ bảy triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đồng).

loading...

Trên thực tế phải đền bù cả phần thu nhập bị giảm sút trong thời gian bị tạm giam. Tổng tiền bồi thường (Tinh thần + Thu nhập) là một con số không hề nhỏ.

theo 1news

Loading...

Related Posts

Loading...
Loading...