vuisong.net

Thanh thiếu niên
Thanh thiếu niên

Các bạn đang gặp khó khăn khó khăn trong học tập, lựa chọn nghề nghiệp, gặp nhiều rào cản khi giao tiếp với bạn bè, bị bạn bè cô lập, khó khăn khi chia sẻ và tâm sự từ gia đình. Nhà tham vấn lúc này có thể hỗ trợ, đồng hành giúp các bạn cải thiện những khó khăn và tìm ra nguyên nhân và hướng cải thiện những vấn đề các bạn gặp phải một cách tối ưu nhất.