vuisong.net

Nguyên tắc đạo đức trong tham vấn trị liệu tâm lý

Nguyên tắc đạo đức trong tham vấn trị liệu tâm lý

Nguyên tắc đạo đức trong tham vấn trị liệu tâm lý

Đạo đức là những nguyên lý, quy tắc, quy định hành vi theo một chuẩn mực chung trong mối quan hệ giữa người với người, giữa một cá nhân với nhóm hay tổ chức xã hội, tùy theo văn hóa và thể chế chính trị mà cá nhân đang sống.

Các nguyên tắc đạo đức tham vấn nhằm giúp bảo vệ quyền lợi của thân chủ, thể hiện sự chuyên nghiệp và vị thế của các tổ chức và nghề tham vấn. Qua đó, giúp phân biệt rõ ràng giữa tham vấn là một nghề, khác với tư vấn hay các cuôc trò chuyện giúp đỡ khác. Các nguyên tắc đạo đức tạo ra môi trường pháp lý để có cơ sở quyết định trong những tình huống liên quan đến đạo đức hay chuyên môn khó khăn, nhạy cảm.

Vuisong.net đưa ra một số nguyên tắc cơ bản khi làm việc với thân chủ:

  • Bảo mật: Việc giữ bí mật ch thân chủ thể hiện sự tôn trọng của người tham vấn với thân chủ. Sự bảo mật giúp thân chủ có niềm tin vào mối quan hệ tham vấn, nhờ đó thân chủ sẽ dễ dàng chia sẻ về vấn đề của mình.
  • Tôn trọng thân chủ trng quá trình tham vấn: Người tham vấn thể hiện sự tôn trọng nhân cách độc lập của thân chủ qua việc hỗ trợ họ nâng ca khả năng tự giải quyết các vấn đề của cá nhân mình.
  • Tôn trọng quyền tự quyết của thân chủ: Người tham vấn có thể rất kinh nghiệm và hiểu biết về nhiều hàn cảnh vì có nhiều kiến thức, từng trải hay được tiếp nhận nhiều trường hợp thân chủ có những vấn đề khác nhau nhưng họ không thể quyết định hay khuyên bảo thân chủ làm theo cách của họ. Vì mỗi thân chủ là một hoàn cảnh riêng biệt, có diễn biến tâm lý và sự kiện khác nhau tùy vào thời gian, không gian và môi trường, không hoàn cảnh nào giống nhau. Thân chủ hiểu rõ vấn đề của họ hơn ai hết. Vì thế, người tham vấn cần trao quyền tự quyết cho thân chủ để họ có trách nhiệm với quyết định của mình, đồng thời cũng đảm bảo sự trưởng thành và độc lập của thân chủ.
  • Người tham vấn không quan hệ thân thiết đối với thân chủ: Mối quan hệ giữa người tham vấn với thân chủ là mối quan hệ nghề nghiệp (công việc). Thân chủ tìm đến dịch vụ tham vấn như một khách hàng cần được hỗ trợ về mặt tinh thần hay tìm một giải pháp ch bản thân. Nhà tham vấn tránh những mối quan hệ thân thiết khác ngoài  hợp đồng làm việc với thân chủ.