vuisong.net

Nguyên tắc bảo mật trong tham vấn trị liệu tâm lý

Nguyên tắc bảo mật trong tham vấn trị liệu tâm lý

Nguyên tắc bảo mật trong tham vấn trị liệu tâm lý

Bảo mật thông tin thân chủ/khách hàng là sự ưu tiên hàng đầu:  Giữ bí mật thông tin thân chủ là thể hiện sự tôn trọng tính riêng tư cho thân chủ. Lưu trữ hồ sơ được giữ gìn cẩn thận, không sử dụng ngoài mục đích hỗ trợ quá trình tham vấn trị liệu. Hồ sơ thân chủ chỉ được tiết lộ khi thân chủ cho phép, và có sự yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền và khi vấn đề của thân chủ đe dạo đến tính mạng cảu người khác.